Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Koningslust, 28 februari 2022  Aan de leden van onze vereniging Hiermee wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering, die plaats vindt op woensdag 30 maart 2022 om 14.00 uur in Dorpshuis “De Sprunk”. De agenda van deze vergadering luidt als volgt: Opening door de voorzitter Verslag van de Algemene Leden Vergadering …

Lees meer

Mededelingen van het bestuur februari 2022

Beste leden, Contributie Het bestuur heeft in zijn vergadering van 31 januari 2022 besloten om dit jaar geen contributie te heffen. Dit besluit is ingegeven door de situatie die het gevolg is van de afgekondigde maatregelen in verband met het coronavirus. Als gevolg daarvan hebben er de afgelopen twee jaar nauwelijks activiteiten kunnen plaats vinden. …

Lees meer

Mededelingen van Bestuur december 2021

Aan onze leden   Dames en heren, Deze laatste nieuwsbrief van 2021 benutten we om u bij te praten over de huidige en, voor zover mogelijk,  toekomstige situatie. Dan gaat het vooral over hetgeen we recent aan informatie hebben gekregen van zowel onze overheid als KBO Limburg en de Unie KBO-PCOB. Uit de persconferentie van …

Lees meer

Jaarprogramma 2022

  Maand Dag Activiteit Januari 5 Open eettafel*   12 Open eettafel*   19 Open eettafel*   26 Open eettafel*   18 Open eettafel*       Februari 2 Open eettafel(afgelast)   12 Plezeer op Moat (afgelast)   16 Open eettafel*   23 Open eettafel*       Maart 2 Open eettafel*   9 Open …

Lees meer

Laatste nieuws

Mededelingen van bestuur november 2021 Dames en heren, Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet op vrijdag 12 november jongstleden zijn opnieuw maatregelen aangekondigd die het organiseren van afdelingsactiviteiten in groepsverband praktisch onmogelijk maken. Hieronder kunt u lezen wat dit concreet voor gevolgen zal hebben.   Kerstmiddag 15 december 2021 Besloten is om dit jaar …

Lees meer

Mededelingen van bestuur september 2021

  Dames en heren, Tijdens de persconferentie van het kabinet zijn maatregelen aangekondigd die het organiseren van afdelingsactiviteiten weer mogelijk maken. Uw bestuur heeft naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen besloten om weer zoveel als mogelijk over te gaan tot de orde van de dag. Hieronder kunt u lezen wat dit concreet voor gevolgen zal …

Lees meer

Nieuws 2020

September 2020 Van de bestuurstafel September 2020 Van de bestuurstafel Tijdens de laatste bestuursvergadering p 6 september werd besloten om voor wat betreft het activiteitenprogramma voor 2021 en 2022 nog te wachten op de adviezen die gegeven zullen worden tijdens de komende persconferentie(s) van de regering. Het gaat dan met name om de organisatie van …

Lees meer