Uitnodiging koersbal middag

Aan onze leden. Wij nodigen jullie van harte uit om woensdag 15 november met elkaar te gaan koersballen in de Sprunk. Er wordt in tweetallen gespeeld volgens de geldende regels. Ook degenen die niet willen spelen zijn van harte welkom als supporter. De aanvang is 14.00 uur. Aanmelden kan telefonisch bij onze secretaris ( 077 …

Lees meer

14e muzikale middag voor senioren

      Noteer alvast in uw agenda! Inmiddels alweer voor de 14e keer een muzikale middag, speciaal voor de senioren van de regio Peel en Maas.  De muziek wordt als vanouds verzorgt door de Keverberger Muzikanten en de SOM. De orkesten staan garant voor een leuke middag met afwisselende en gezellige muziek. Wanneer: Zondag …

Lees meer

DAG VAN DE OUDEREN

    27 OKTOBER 2023 Een informatieve, inspirerende middag met muzikale omlijsting over het thema: BEWEGEN   Voor meer informatie lees de bijgevoegde informatie van de organisatie door op onderstaande link te klikken. INFORMATIE DAG VAN DE OUDEREN

Lees meer

Mantelzorgcompliment 2023

Vrijdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een mooie dag om alle mantelzorgers in Peel en Maas in het zonnetje te zetten. Zorgt een mantelzorger regelmatig thuis voor u of kent u iemand die mantelzorger is vul dan het aanvraagformulier in op www.mantelzorgpeelenmaas.nl Lukt het niet om het formulier digitaal in te …

Lees meer

Workshop “Digitale weerbaarheid”

Workshop “Digitale weerbaarheid”  Op woensdag 24 mei om 14.00 uur organiseren wij in samenwerking met KBO Limburg een workshop over digitale criminaliteit. In deze workshop worden onze leden geïnformeerd over verschillende vormen van digitale criminaliteit. Daarmee willen wij er voor zorgen, dat zij alert zijn, situaties leren herkennen en weten, hoe daarop te reageren. Tijdens …

Lees meer

Verslag Algemene Leden Vergadering op 30 maart 2022

Verslag Algemene Leden Vergadering op 30 maart 2022 Opening Voorzitter Wie Smets opent om klokslag twee uur deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij maakt melding van het feit dat bij deze vergadering 52 leden aanwezig zijn en dat 16 leden zich om diverse redenen hebben afgemeld. De voorzitter memoreert dat hij …

Lees meer

Agenda Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Koningslust, 14 februari 2023 Aan de leden van onze vereniging  Hiermee wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 29 maart 2023 om 14.00 uur in Dorpshuis “De Sprunk”. De agenda van deze vergadering luidt als volgt: Opening door de voorzitter Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 30 …

Lees meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Koningslust, 28 februari 2022  Aan de leden van onze vereniging Hiermee wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering, die plaats vindt op woensdag 30 maart 2022 om 14.00 uur in Dorpshuis “De Sprunk”. De agenda van deze vergadering luidt als volgt: Opening door de voorzitter Verslag van de Algemene Leden Vergadering …

Lees meer

Mededelingen van het bestuur februari 2022

Beste leden, Contributie Het bestuur heeft in zijn vergadering van 31 januari 2022 besloten om dit jaar geen contributie te heffen. Dit besluit is ingegeven door de situatie die het gevolg is van de afgekondigde maatregelen in verband met het coronavirus. Als gevolg daarvan hebben er de afgelopen twee jaar nauwelijks activiteiten kunnen plaats vinden. …

Lees meer

Mededelingen van Bestuur december 2021

Aan onze leden   Dames en heren, Deze laatste nieuwsbrief van 2021 benutten we om u bij te praten over de huidige en, voor zover mogelijk,  toekomstige situatie. Dan gaat het vooral over hetgeen we recent aan informatie hebben gekregen van zowel onze overheid als KBO Limburg en de Unie KBO-PCOB. Uit de persconferentie van …

Lees meer