14e muzikale middag voor senioren

      Noteer alvast in uw agenda! Inmiddels alweer voor de 14e keer een muzikale middag, speciaal voor de...
Lees meer

DAG VAN DE OUDEREN

    27 OKTOBER 2023 Een informatieve, inspirerende middag met muzikale omlijsting over het thema: BEWEGEN   Voor meer informatie...
Lees meer

Welkom,

Welkom de website van KBO Koningslust.
Een vereniging van en voor senioren.
Met als belangrijkste doelstellingen: ontmoeten, verbinden en ontspannen.
Veel activiteiten organiseren we in min of meer nauwe samenwerking met de Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust, de Stichting Dorpshuis Koningslust en de beheerder van ons dorpshuis.

LEDENWERVING KBO

Hoeveel nieuwe leden voor KBONINGSLUST ???

De afgelopen tijd hebben we als bestuur uitgebreid gesproken over de vraag hoe we meer leden voor onze vereniging kunnen werven.

Het resultaat is een stevige ledenwervingsactie waarvoor de voorbereidingen inmiddels van start zijn gegaan. Met professionele ondersteuning gaan we proberen de jonge senioren uit Koningslust aan ons te binden.
Met jongere leden lukt het vast om meer en  ook andersoortige activiteiten te organiseren. Met de nieuwkomers gaan we daarover in gesprek.

Verder is het natuurlijk zo dat het lidmaatschap van de KBO voor leden persoonlijk ook heel veel voordelen biedt:

  • 10 x per jaar een glossy landelijk ledenmagazine
  • 4 keer per jaar het blad “Senioren Limburg”
  • Waardevolle (gratis) ondersteuning door KBO-ouderenadviseurs en belastinginvullers
  • Voordelige zorgverzekering en goedkopere energie
  • Korting op de verplichte rijbwijskeuring75+
  • Service, pensioen- en belastingtelefoon van KBO-PCOB

Voor deze ledenwervingsactie doen we ook een beroep op onze huidige leden. Samen reclame maken voor onze vereniging. Vertellen waar we voor staan en wat we doen in Koningslust, maar ook provinciaal en landelijk.

De KBO heeft alle senioren heel veel te bieden!

Lees ook de ervaringen van de KBO leden (klik op de link):