GROTE FIETSTOCHT 2023

Traditioneel organiseren wij ook in 2023 weer onze gezamenlijke fietstocht.
Op donderdag 17 augustus starten we om tien uur vanaf dorpshuis “De Sprunk”.
Deelnemers kunnen zich tot 10 augustus aanmelden ( gustaenwie@gmail.com ).
Bij onverhoopt slecht weer zal worden uitgeweken naar donderdag 24 augustus.
Aangeraden wordt om zelf wat te drinken mee te nemen voor onderweg.
Tenslotte wordt geadviseerd om de “Richtlijnen voor een veilige groepsfietstocht”,
zoals vermeld op de uitnodiging, goed te lezen en vooral ook in acht te nemen.