Laatste nieuws


Mededelingen van bestuur november 2021

Dames en heren,

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet op vrijdag 12 november jongstleden zijn opnieuw maatregelen aangekondigd die het organiseren van afdelingsactiviteiten in groepsverband praktisch onmogelijk maken. Hieronder kunt u lezen wat dit concreet voor gevolgen zal hebben.

 

Kerstmiddag 15 december 2021

Besloten is om dit jaar de kerstmiddag weer af te gelasten.

Door het grote aantal besmettingen vinden wij het niet verantwoord om grote bijeenkomsten te organiseren.

Dit ook in de wetenschap dat onze leden dit besluit zullen kunnen billijken.

Het bestuur heeft verder tijdens de laatste bestuursvergadering op 15 november 2021 verder besloten dat er na de feestdagen, rekening houdend met de dan geldende omstandigheden, naar een alternatief wordt gezocht.

 

Jaar programma 2022

Besloten is verder om in beginsel voor 2022 toch een normaal jaarprogramma samen te stellen. Wij wachten wat dat betreft de ontwikkelingen af en zullen u zo spoedig mogelijk het nieuwe jaarprogramma presenteren.

 

Kienen

Besloten was om vanaf januari 2022 weer te gaan kienen.

Op basis van de huidige stand van zaken is het doorgaan echter onzeker.

Ook hier geldt: de ontwikkelingen afwachten.

 

Algemene Leden Vergaderingen

Besloten is verder dat in 2022 de algemene leden vergaderingen van de jaren 2020 en 2021 tegelijk zullen worden gehouden op 30 maart 2022.

De stukken voor deze vergadering zullen eind februari/begin maart aan alle leden worden toegestuurd voor zover dit in het verleden niet reeds gebeurd is.

 

Volgende mededelingen

Rond de feestdagen zullen wij u met een nieuw mededelingenblad informeren over de stand van zaken. Dit mede als uitvloeisel van besluiten in de volgende bestuursvergadering op 13 december 2021.