Mededelingen van bestuur september 2021

 

Dames en heren,

Tijdens de persconferentie van het kabinet zijn maatregelen aangekondigd die het organiseren van afdelingsactiviteiten weer mogelijk maken.

Uw bestuur heeft naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen besloten om weer zoveel als mogelijk over te gaan tot de orde van de dag.

Hieronder kunt u lezen wat dit concreet voor gevolgen zal hebben.

 

Kerstmiddag

Besloten is om dit jaar weer een normale kerstmiddag te organiseren op woensdag 15 december. De uitnodigingen voor deze middag zullen u in de loop november bereiken.

 

Jaar programma 2022

Besloten is om voor 2022 een normaal jaarprogramma samen te stellen.

 

Kienen

Besloten is om vanaf januari 2022 weer te gaan kienen.

Dit op grond van de elders opgedane ervaringen dat eigen leden nog enigszins aarzelden om deze middagen te bezoeken.

 

Algemene Leden vergadering

Besloten is verder dat in maart/april 2022 de algemene leden vergadering van de jaren 2019, 2020 en 2021 tegelijk zullen worden gehouden. Over de datum wordt nog verlegd. De stukken voor deze vergaderingen zullen u in de loop van februari worden toegestuurd voor zover dit in het verleden al niet gebeurd is.

 

Website voor KBO Koningslust

Zoals wij u al eerder hebben bericht zla ook onze vereniging binnenkort in het bezit zijn van een eigen website. De activiteiten om dit te realiseren zijn ongeveer een jaar vertraagd als gevolg van de Corona crisis. Frans Fleuren en Jos Berkers hebben recent deelgenomen aan een workshop “Website bouwen”.

Met de opgedane kennis zullen zij het bestuur bijstaan bij het realiseren van deze voor ons nieuwe manier van communiceren met zowel onze leden als de buitenwacht. 

Zodra een en ander zijn beslag heeft gekregen zullen wij u nader informeren.