Nieuws 2020

September 2020 Van de bestuurstafel

September 2020 Van de bestuurstafel
Tijdens de laatste bestuursvergadering p 6 september werd besloten om voor wat betreft het activiteitenprogramma voor 2021 en 2022 nog te wachten op de adviezen die gegeven zullen worden tijdens de komende persconferentie(s) van de regering.
Het gaat dan met name om de organisatie van de kerstviering en het jaarprogramma van 2022.

 

Algemene leden vergaderingen
Door de corona crisis is er in 2020 geen algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuur heeft nu besloten om deze vergadering te houden in het begin van 2022, tegelijk met de algemene ledenvergadering van 2021. Zodoende is er voldoende tijd om alle benodigde voorbereidingen te treffen.