mantelzorgcompliment 2022

10 november 2022, dag van de mantelzorg

Iedereen die een mantelzorger eens wil verrassen met een kleine attentie om daarmee waardering uit te spreken voor door hem of haar geleverde zorg, kan hiervoor een aanvraagformulier invullen op de website van de gemeente <a href="http://www.mantelzorgpeelenmaas.nl“>www.mantelzorgpeelenmaas.nl.

Als het niet lukt om het formulier voor het aanvragen van een mantelzorgcompliment in te vullen dan kunt u hulp vragen aan een van onze ouderenadviseurs.
Hun namen, adressen en telefoonnummers staan vermeld op het jaarprogramma..