Lid worden KBO koningslust

   
  Persoonlijke gegevens lid 1

   
  Adresgegevens

   
  Persoonlijke gegevens lid 2

   
   
  CONTIBUTIE EN EIGEN BIJDRAGEN
   
  Hierbij geef ik/geven wij KBO Afdeling Koningslust toestemming om ieder jaar, tot wederopzegging, de contributie en eventuele eigen bijdragen voor activiteiten door middel van automatische incasso van mijn/onze rekening af te schrijven.

   
   
  Aan welke activiteiten bij KBO Koningslust wit u deelnemen>

   
  Wilt u in de toekomst graag hand- of spandiensten voor KBO Koningslust verrichten?

   
  Wilt u in de toekomst een bestuursfunctie bij KBO Koningslust vervullen?

   
   
  Lees voor u het aanmeldingsformulier verzend de onderstaande aanvullende informatie.
   
   
  Algemene Verordening Gegevensbescherming
  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden.
  In het zgn. Privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB heeft ook een Aandachts functionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
  Het privacy statement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website van KBO Limburg door te klikken op privacy bescherming site KBO Limburg
  Deze informatie kunt u ook opvragen bij het secretariaat van KBO Koningslust
   
   
  Maken van foto's tijdens activiteiten
  Tijdens bepaalde activiteiten van KBO Koningslust maken wij foto’s en soms filmopnames. Deze opnames worden gebruikt voor promotieactiviteiten van KBO Koningslust in de breedste zin, o.a. op onze internetsite www.kbokoningslust.nl, onze nieuwsbrief, eventuele publicaties in de weekbladen en andere media.
  Mocht u hiertegen bezwaar hebben, laat u ons dat dan vóór aanvang van de activiteit weten.