Laatste nieuws

Aan onze leden

 

Dames en heren,

Deze laatste nieuwsbrief van 2021 benutten we om u bij te praten over de huidige en, voor zover mogelijk,  toekomstige situatie. Dan gaat het vooral over hetgeen we recent aan informatie hebben gekregen van zowel onze overheid als KBO Limburg en de Unie KBO-PCOB.
Uit de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november werd pijnlijk duidelijk dat het dringend gewenst is dat we ons “uitgaansleven” de komende tijd drastisch gaan beperken. Steeds nadrukkelijker wordt ons duidelijk dat we niet alles zelf in de hand hebben. Dat hadden we graag anders gezien maar we moeten ons samen voor de zoveelste keer in het onvermijdelijke schikken. Dat heeft ook consequenties voor onze activiteiten.

Kienen

Besloten was aanvankelijk om vanaf januari 2022 weer te gaan kienen.                           
Op basis van de laatste stand van zaken is het doorgaan van het kienen echter onzeker.
We moeten de ontwikkelingen afwachten.

Plezeer op Moat
Ook de carnavals activiteiten zijn voorlopig op een laag pitje gezet en de vooruitzichten zijn, als we de berichten mogen geloven, niet bijster gunstig.

Algemene Leden Vergaderingen
Besloten is verder dat in 2022 de algemene leden vergaderingen van de jaren 2020 en 2021 tegelijk zullen worden gehouden.
De datum van 30 maart 2022 blijft voorlopig gehandhaafd en de stukken voor deze vergaderingen zullen, zoals eerder al is aangekondigd, eind februari/begin maart aan alle leden worden toegestuurd voor zover dit in het verleden niet reeds gebeurd is.

Contributie
Onze penningmeester heeft ons laten weten dat hij  voornemens is om de contributie voor 2022
rond 25 januari aanstaande te gaan innen.

Dank en goede wensen
Rest ons om u allen te bedanken voor de getoonde loyaliteit aan een vereniging die zwaar gehandicapt door de afgelopen twee jaren is gegaan. Die ledentrouw heeft ons als bestuur gemotiveerd om toch weer plannen te maken voor een nieuw jaar. Een jaar waarin alles hopelijk weer een beetje “normaal” zal zijn.
Zoals hiervoor is aangegeven: wij hadden het graag anders gezien, maar ondanks alles wensen wij u,
uw gezinnen en families mooie feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022.