Jaarverslag 2023

Inleiding:
2023 is voor onze vereniging een vrij rustig jaar geweest, met weinig hoogte en dieptepunten.

De elf afdelingen van Peel en Maas besloten uit de regio 3 te stappen en samen verder te gaan.

Dit is allemaal in nauwe samenwerking met KBO Limburg gedaan.

In afwachting van een definitieve organisatie neemt een interim-bestuur de zaken waar.

Leden:
Op 1 januari 2023 telde onze vereniging 154 leden

Door overlijden of opzegging was het aantal leden per 31 december 2023:  145

Bestuur:

Het bestuur telde in het verslagjaar nog steeds zes leden.
Het bestuur vergaderde in 2023 elf keer.   

Verder werd door afgevaardigden van ons bestuur deelgenomen aan bijeenkomsten van
KBO Limburg, respectievelijk regionaal en gemeentelijke en plaatselijk overleg.

 
Activiteiten:

29 maart hielden wij onze algemene vergadering hierbij waren 64 leden aanwezig.

24 mei werd door 51 leden deelgenomen aan de workshop digitale weerbaarheid.

Een zeer interessante middag waarbij nog eens duidelijk werd gemaakt, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden,  hoe belangrijk het is alert te zijn in de digitale wereld.

Aan het eind van de presentatie werd Wim Berkers naar voren geroepen en werd hem voor zijn vele verdiensten voor de kbo de welverdiende zilveren speld van de KBO uitgereikt.

 

Het op 14 juni geplande jeu de boules toernooi op de banen van Maasbree, kon vanwege de extreme hitte helaas niet doorgaan. 

17 augustus werd door 29 leden deelgenomen aan de fietstocht. Onder goede weersomstandigheden werd een mooie tocht, uitgezet door Leo Vullings; Theo pollaart en Gerard Pollaart, gereden.

15 november werd er een koersbal middag georganiseerd.

 Met 30 deelnemers werd het een gezellige middag, waarbij uiteindelijk Sjeng Berkers en Door Peeters met de overwinning gingen strijken.

20 december was de druk bezochte traditionele kerstviering. De viering werd dit jaar verzorgt door Wim van Dommelen en Wiet en Ilda pouwels. Daarna was er een zeer gewaardeerd optreden van de “vrolijke notenkrakers” .Deze gezellige middag werd besloten met een  koffietafel en tombola.

Dankwoord
Het bestuur hecht eraan om iedereen die het afgelopen jaar geholpen heeft om onze vereniging draaiend te houden, te danken voor hun steun. Het maandelijks bezorgen van de post,  de organisatie van de fietstocht, het werk aan onze website en het verzorgen van de kerstviering al met al is 2023 hiermee  een jaar geworden waaraan we goede herinneringen bewaren.
Vol goede moed op naar 2024!!

 

Koningslust, januari 2024                                                     Wie Smets, secretaris